ബിബ്‌കോക്ക്

 • Brass Bibcock

  താമ്ര ബിബ്കോക്ക്

  വ്യാജ പിച്ചള കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചതും ഹാൻഡിൽ ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നതുമായ ഒരുതരം പിച്ചള ബോൾ വാൽവാണ് ബ്രാസ് ബിബ്കോക്ക്, ഇത് പ്ലംബിംഗ്, ചൂടാക്കൽ, പൈപ്പ്ലൈനുകൾ എന്നിവയ്ക്ക് വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു.

  പ്രവർത്തന സമ്മർദ്ദം : PN16
  പ്രവർത്തന താപനില : 0°സി മുതൽ 80 വരെ°സി
  കണക്ഷൻ: പുരുഷ ത്രെഡും ഹോസ് അവസാനവും
  ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ തരം: മതിൽ കയറി
  നിക്കൽ പൂശിയ പിച്ചളയിൽ ശരീരം.
  ഉരുക്കിൽ ലിവർ ഹാൻഡിൽ.